Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy można przekazać na kilka sposobów:
• wydrukować (zakładka „Do pobrania” – formularz_absolwent lub formularz_nauczyciel) i przesłać pocztą na adres szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN
„100 – lecie szkoły – zgłoszenie”
ul. kpt. Stoińskiego 4
26 -200 Końskie
• wypełnić i przesłać drogą mailową na adres:
100lat@lo1konskie.pl
• osobiście w sekretariacie szkoły

Deklarując uczestnictwo w obchodach prosimy o wpłatę kwoty 30 zł do dnia
25 września 2015r. na podane poniżej konto (w tytule przelewu prosimy wpisać:
„100 lecie I LO” imię i nazwisko, nazwisko rodowe, rok ukończenia szkoły).
W przypadku wyboru propozycji noclegu ze śniadaniem wpłaty w kwocie: 45 zł należy dokonać na konto podane poniżej (tytuł przelewu: „Nocleg w Bursie” imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły) do dnia 30 września 2015r.
Zainteresowani udziałem w Balu proszeni są o wpłatę kwoty 140 zł od osoby do dnia 30 września 2015r. na konto (w tytule przelewu należy podać: „Bal Absolwenta” imię, nazwisko, nazwisko rodowe, rok ukończenia szkoły).

Nazwa konta: Komitet Organizacyjny Obchodów 100 lecia I LO w Końskich
Nr konta: 81849400033001003812260001
Bank: Bank Spółdzielczy w Końskich